Współpraca

Jesteśmy młodą firmą z kilkunastoletnim doświadczeniem w tworzeniu dedykowanych systemów medycznych i telemedycznych. Oferujemy system Teleopieki składający się z:

  • bezpłatnej aplikacji mobilnej dla systemu Android
  • operatorskiego systemu teleopieki dla Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, organizacji senioralnych i fundacji - którzy mają pod opieką osoby samotne pozostające w domu i wymagające opieki i monitoringu. System zawiera funkcje tzw "koperty życia"
  • możliwość realizowania wsparcia poprzez dedykowane callcenter
Koszt wdrożenia i utrzymywania systemu jest ustalany indywidualnie

Najważniejsze funkcje systemu:

Automatyczne alarmy/detektor upadków Automatyczne alarmy/detektor upadków
Przypominanie o wizytach, lekach i zabiegach Przypominanie o wizytach, lekach i zabiegach
Przycisk S.O.S Przycisk S.O.S
Zamawianie usług do domu Zamawianie usług do domu
Alarmowanie niepokojących stanów* Alarmowanie niepokojących stanów*
* Przykłady niepokojących stanów: brak aktywności przez jakiś czas, zmiany położenia GPS w godzinach nocnych itp.

W ramach wdrożenia oferujemy:

Wdrożenie systemu operatorskiego Wdrożenie systemu operatorskiego
Przeszkolenie personelu Przeszkolenie personelu
Wsparcie techniczne przez cały czas działania umowy Wsparcie techniczne przez cały czas działania umowy
Opcjonalnie CallCenter Opcjonalnie CallCenter
Usługi dodatkowe np. usługi domowe dla seniorów Usługi dodatkowe np. usługi domowe dla seniorów

W ramach promocji do 31 sierpnia bieżącego roku dołączamy spersonalizowane Koperty Życia dla seniorów.