System operatorski dla Ośrodków Pomocy

System operatorski dla seniorów to:

  • pełna baza podopiecznych włączonych do systemu opieki domowej
  • pełna historia
  • mapa potrzeb
  • pozwala efektywnie wykorzystywać zasoby
  • system zgłoszeń komercyjnych oddzielony jest od systemu pomocy