Automatyczny Alarm

System automatycznie informuje o sytuacji zagrożenia:

  • nagły upadek
  • Przemieszczanie się poza typowy teren
  • Przemieszczanie się w nocy
  • Czujniki czadu lub gazu
  • Zestawienie videopołączenia z operatorem lub opiekunem